Tarief

Uurtarief

Opdrachten tot 32 uur:

EUR 65,- per uur exclusief 21% BTW.

Opdrachten van 32 tot 120 uur:

EUR 50,- per uur exclusief 21% BTW.

Opdrachten vanaf 120 uur en meer:

EUR 35,- per uur exclusief 21% BTW.

In de regel wordt uitsluitend B2B handel bedreven met ondernemingen in Nederland.

Om het onevenredig opdrijven van het uurtarief voor u als klant te voorkomen wordt slechts in hoge uitzondering tussenhandel of bemiddeling toegestaan.

BTW en factuur

Het BTW nummer wordt altijd vermeld op de factuur die, tenzij anders wordt verzocht, per email wordt toegezonden.

Betaaltermijn

De betaaltermijn voor geleverde diensten is altijd 14 dagen tenzij anders is overeengekomen. Vermeld altijd het factuurnummer bij uw betalingen. De betaaltermijn voor nog te leveren diensten of goederen is 30 dagen.