Aan de slag

Sanghalung’s Nutriënten rekenaar

Ik heb in een beknopt aantal pagina’s beschreven hoe u gebruik kunt maken van het programma. Soms kan het zijn dat het net even anders werkt dan beschreven is. Dat komt omdat er ook voortdurend aan het programma wordt gewerkt en de documentatie dan nog niet op alle vlakken is bijgewerkt.

Het voorbeeld bestand

Openen

Selecteer het bestand “C:\Program Files (x86)\Sanghalung\SLNR\Voorbeeld.slw”. Dit is een zogenaamd niet versleuteld bestand en u moet daarvoor het type “werkblad (*.xlw)” selecteren in de bestandsdialoog.

Omdat dit bestand onder de map “Program Files (x86)” is geïnstalleerd mag u dit bestand naar alle waarschijnlijkheid niet opslaan op de installatie locatie. Sla het bestand op in uw persoonlijke map.

Opslaan

U kunt versleutelde en niet versleutelde bestanden inlezen. Echter, met de educatieve versie is het alleen mogelijk versleutelde bestanden op te slaan. Versleutelde bestanden zijn niet uitwisselbaar.

Wanneer u met de educatieve versie een niet versleuteld bestand probeert op te slaan zal een foutmelding verschijnen. Sla het bestand op als een versleuteld bestand.

Opslaan als

Sla het voorbeeld op in uw persoonlijke werkmap. Selecteer voordat u het bewaart het type “Versleuteld werkblad”.

Workflow

De workflow gaat van links naar rechts, in een cirkelvormige beweging. U begint met het selecteren van een product in het paneel “Producten” (blauw) door op het de knop “Voeg product toe aan samenstelling” (het plus icoon) van het blauwe paneel te klikken. Het product verschijnt in het paneel “Producten” (rood) waar u de aantallen en hoeveelheden invoert.

In het paneel “Nutriënten” (paars) worden de nutriënten en de gemeten / berekende hoeveelheden getoond. Vanuit het paneel “Nutriënten” kunt u macronutriënten selecteren door op de knop “Voeg nutriënt toe…” (het plus icoon) te drukken van het paneel “Nutriënten”. De geselecteerde nutriënt zal in het paneel “Macronutriënten” verschijnen. In het paneel “Macronutriënten” bepaalt u de hoe de optimalisatie moet verlopen en is tevens de lijst met nutriënten die naar de printer wordt gestuurd.

Selecties

Wanneer u een product selecteert in het paneel “Producten” (blauw) ziet u de gemeten waarden van het geselecteerde product in het paneel “Nutriënten” (paars) verschijnen en indien u macronutriënten heeft toegevoegd aan de lijst ook in het paneel “Macro utriënten” (groen).

Wanneer u een product aanklikt in het paneel “Samenstelling” (rood) ziet u de nutriënten die gemeten zijn voor dat product in het paneel “Nutriënten” (paars) en het paneel “Macronutriënten” (groen) verschijnen.

Wanneer u in het paneel “Samenstelling” (rood) meer dan 1 nutriënt selecteert, wordt de som van de nutriënten getoond in het paneel “Nutriënten” (paars) en het paneel “Macronutriënten” (groen).

U kunt alle producten in het paneel “Samenstelling” (rood) tegelijk selecteren door op de knop “Alles selecteren” te drukken in het paneel “Samenstelling” (rood).

Wanneer u gaat afdrukken zal de selectie van het paneel “Samenstelling” en de selectie van het paneel “Macronutriënten” gebruikt worden als invoer.

Panelen

Panelen kunt u verbergen of vergroten (inzoomen en uitzoomen) om de workflow te vergemakkelijken en afleidende scherm interacties te minimaliseren.

Druk op de knop “Zoom” om het paneel te vergroten of terug te brengen in de voorgaande staat.

Een vergroot paneel.

Druk op de knop “Zoom samenstelling en macronutriënten” om de de verticale panelen te verbergen of te tonen.

Verticale panelen verbergen.

Druk op de knop “Zoom producten en nutriënten” om de de horizontale panelen te verbergen of te tonen.

Horizontale panelen verbergen.

Druk op de knop “Toon volledige workflow” om alle panelen weer zichtbaar te maken.

Kolommen

U kunt kolommen verbergen door ze dicht te schuiven en u maakt ze weer zichtbaar door de kolom open te schuiven. U kunt ook alle verborgen kolommen tegelijk zichtbaar maken of ze weer allemaal tegelijk verbergen door op de knop “Alle kolommen tonen” of de knop “Getoonde kolommen verbergen” te drukken.

Kolommen zijn verborgen.

Alle kolommen zichtbaar gemaakt.

Afdrukken

Selecteer eerst de producten in het paneel “Samenstelling” (rood) en het paneel “Macronutriënten” (groen) die u wilt afdrukken. De producten in het paneel “Producten” (blauw) of de nutriënten in het paneel “Nutriënten” (paars) kunt u niet afdrukken.

Klik op de knop “Werkblad afdrukken” linksboven van het venster om de selectie af te drukken.

Een voorbeeld van het werkblad verschijnt nu in het afdrukvenster. Let er op dat u een printer heeft geconfigureerd in Windows. Het afdrukvoorbeeld is afhankelijk van een aantal printerinstellingen.

U kunt 1 pagina of twee pagina’s tonen in het venster “Afdrukvoorbeeld” door op de knop “1 pagina tonen” of “2 pagina’s tonen” te drukken.

U kun bladeren door het afdrukvoorbeeld door op de knop “Naar volgende pagina” of de knop “Naar vorige pagina” te drukken.

Druk het werkblad af door op de knop “Afdrukken naar huidige printer” te klikken.

Volgende pagina: Samenstelling maken